Program – Tab Style

Caption Lines Here
Ден 1
01 авг. 2023
Ден 2
02 сеп. 2023
Ден 3
03 сеп. 2023
Ден 4
04 сеп. 2023
Ден 5
05 сеп. 2023
Ден 6
30 окт. 2023
Ден 7
13 ное. 2023
Ден 8
14 ное. 2023
Ден 9
15 ное. 2023
13:00 - 16:00

Настаняване в хотела

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

9:00 ч. – 11:00 ч. Структура и квалификация на служителите Метод на обучение – лекция 11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе-пауза 11:30 ч. – 13:00 ч. – Професионално развитие...
Read More
Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Техники за справяне с гнева и агресията. Какво представлява емоцията „агресия“ и какъв е механизма, който я включва. Какви са физиологичните прояви на агресията. Как изглежда и как се усеща...
Read More
Росен Йорданов
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Методична организация за планиране на здравните грижи – сестрински процес; Същност, оценка на грижите. Комуникация и общуване; комуникативни умения.“
Доц. Галина Терзиева

Семинарни занятия – Николай Стоянов

„Възникване на трудово правоотношение. Форма, валидност. Съдържание на трудовия договор. Разлика между трудов договор и договор по ЗЗД и ТЗ. Сключване, изменение и прекратяване на срочен трудов договор. Видове срочни...
Read More
Николай Стоянов
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

09:30-11:00

Закриване на обучението

12:00

Освобождаване на стаите

12:00

Отпътуване

13:00 - 16:00

Настаняване в хотела

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Доц. д-р Харалан Александров

„Мисията на социалната работа като помагаща професия. Авторството върху собствения живот като цивилизационно постижение.“
Доц. д-р Харалан Александров

Семинарни занятия – д-р Минчо Николов

„Психологични перспективи и измерения на личната ефективност в социалните услуги. 9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия; 11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия; 14:00 ч. – 16:00...
Read More
д-р Минчо Николов

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Организация дейността на медицинската сестра в социални услуги. Сестрински процес,етапи на процеса. Методична организация за планиране на здравните грижи. План за здравни грижи. Формуляр. Отговорности на екипа работещ с формуляра....
Read More
Доц. Галина Терзиева
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

Семинарни занятия – Росица Димитрова

„Организация и управление на социалните услуги, съгласно ЗСУ и Национална карта на социалните услуги. Ефективност и ефикасност при комплексно предоставяне и единно управление. Правомощия на общините в процеса.“ 14:00 ч....
Read More
Росица Димитрова
19:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:30

Закуска

09:30-11:00

Закриване на обучението

12:00

Освобождаване на стаите