Program – Tab Style

Caption Lines Here
Ден 1
15 май 2023
Ден 2
05 юни 2023
Ден 3
06 юни 2023
Ден 4
07 юни 2023
Ден 5
08 юни 2023
Ден 6
16 юни 2023
Ден 7
10 юли 2023
Ден 8
11 юли 2023
Ден 9
12 юли 2023
13:00 - 16:00

Настаняване в хотела

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

9:00 ч. – 11:00 ч. – Профилиране на социалните услуги. Метод на обучение – лекция 11:30 ч. – 13:00 ч. – Възможни начини за организиране предоставянето на социални услуги. Метод...
Read More
Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Супервизия и рефлексия . Умения за ефективно предоставяне и усвояване на професионален опит: 1. За необходимостта от специализирано консултиране, професионална терапия, съветванe; 2. Супервизията – необходимото умение за предоставяне на...
Read More
Росен Йорданов

Семинарни занятия – Николай Стоянов

„Възникване на трудово правоотношение. Форма, валидност. Съдържание на трудовия договор. Разлика между трудов договор и договор по ЗЗД и ТЗ. Сключване, изменение и прекратяване на срочен трудов договор. Видове срочни...
Read More
Николай Стоянов
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

9:00 ч. – 11:00 ч. – Профилиране на социалните услуги. Метод на обучение – лекция 11:30 ч. – 13:00 ч. – Възможни начини за организиране предоставянето на социални услуги. Метод...
Read More
Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Супервизия и рефлексия . Умения за ефективно предоставяне и усвояване на професионален опит: 1. За необходимостта от специализирано консултиране, професионална терапия, съветванe; 2. Супервизията – необходимото умение за предоставяне на...
Read More
Росен Йорданов

Семинарни занятия – Николай Стоянов

„Възникване на трудово правоотношение. Форма, валидност. Съдържание на трудовия договор. Разлика между трудов договор и договор по ЗЗД и ТЗ. Сключване, изменение и прекратяване на срочен трудов договор. Видове срочни...
Read More
Николай Стоянов
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

09:30-11:00

Закриване на обучението

12:00

Освобождаване на стаите

12:00

Отпътуване

13:00 - 16:00

Настаняване в хотела

19:00 - 22:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:00

Закуска

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

„Прилагане на стандартите за качество на общодостъпни и специализирани социални услуги.“
Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Тайните на успешния екип или ключът към постигане на екипна ефективност: Разлика между групова и екипна работа. Характеристика и същност на работата в екип, екипни роли и ролеви конфликти, умението...
Read More
Росен Йорданов

Семинарни занятия – Николай Стоянов

„Промени на трудовото законодателство през 2022 г. в Кодекса на труда и Наредбата за работното време почивките и отпуските.  Режими на дежурство и разположение. Сумирано изчисляване на работното време. „...
Read More
Николай Стоянов
11:00-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Семинарни занятия по теми

13:00-14:00

Обяд в ресторанта на хотела (блок маса)

14:00-17:00

Семинарни занятия по теми

19:00

Вечеря в ресторанта на хотела (блок маса)

23:00

Нощувка

07:30-09:30

Закуска

09:30-11:00

Закриване на обучението

12:00

Освобождаване на стаите