|

Семинарни занятия – Анита Сарафска

23 апр. 2024
09:00-11:00
Зала Кино салон

Семинарни занятия – Анита Сарафска

„Ефективна организация, управление и контрол на дейностите и практиките по планиране, разкриване, предоставяне, управление и финансиране на социалните услуги съгласно ЗСУ и подзаконовата уредба към него.“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;