Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

04 сеп. 2023
09:00-11:00
Зала 1

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Методична организация за планиране на здравните грижи – сестрински процес; Същност, оценка на грижите.
Комуникация и общуване; комуникативни умения.“