Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

9:00 ч. – 11:00 ч. Структура и квалификация на служителите
Метод на обучение – лекция

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе-пауза
11:30 ч. – 13:00 ч. – Професионално развитие на служителите
Метод на обучение – лекция

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд
14:00 ч. – 16:00 ч. – Разпределение на дейностите и отговорностите. Заплащане на труда на служителите.
Метод на обучение – лекция, практическо упражнение

16:00 ч. – 17:30 ч. – Разглеждане на казуси. Дискусия. Обратна връзка