Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

9:00 ч. – 11:00 ч. – Профилиране на социалните услуги.
Метод на обучение – лекция
11:30 ч. – 13:00 ч. – Възможни начини за организиране предоставянето на социални услуги.
Метод на обучение – лекция
14:00 ч. – 16:00 ч. – Комплексно предоставяне на консултативни/подкрепящи социални услуги Метод на обучение – Лекция и практическо упражнение
16:00 ч. – 17:00 ч. – Разглеждане на казуси. Дискусия. Обратна връзка