Семинарни занятия – Николай Стоянов

11 юли 2023
09:00-11:00
Зала Дамасцена 3

Семинарни занятия – Николай Стоянов

„Промени на трудовото законодателство през 2022 г. в Кодекса на труда и Наредбата за работното време почивките и отпуските.  Режими на дежурство и разположение. Сумирано изчисляване на работното време.

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;