|

Семинарни занятия – д-р Минчо Николов

26 мар. 2024
09:00-11:00
Зала 2

Семинарни занятия – д-р Минчо Николов

„Техники за справяне с гнева и агресията в социалните услуги. Какво представлява емоцията „Агресия“. Агресия потребител-потребител, потребител – служител. Как да разпознаваме зараждането и.“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;