Семинарни занятия – Росен Йорданов

11 юли 2023
09:00-11:00
Зала Дамасцена 2

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Тайните на успешния екип или ключът към постигане на екипна ефективност: Разлика между групова и екипна работа. Характеристика и същност на работата в екип, екипни роли и ролеви конфликти, умението за общуване – ключ към постигане на екипни взаимодействия в екипа,умения за управление на конфликти.“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;