|

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

27 фев. 2024
09:00-11:00
Зала Терес

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Промоция на здравето. Превенция и разчитане на първоначални симптоми на често срещани болести при потребители на социални услуги.“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;