Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

14 ное. 2023
09:00-11:00
Damascena 1

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Организация дейността на медицинската сестра в социални услуги. Сестрински процес,етапи на процеса. Методична организация за планиране на здравните грижи. План за здравни грижи. Формуляр. Отговорности на екипа работещ с формуляра. Система на отчет.“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;