Семинарни занятия – Росен Йорданов

06 юни 2023
09:00-11:00
Зала 2

Семинарни занятия – Росен Йорданов

„Супервизия и рефлексия . Умения за ефективно предоставяне и усвояване на професионален опит:
1. За необходимостта от специализирано консултиране, професионална терапия, съветванe;
2. Супервизията – необходимото умение за предоставяне на професионален опит. същност, принципи, функции, видове, приложения;
3. За рефлексията на професионалните действия;
4. Емпатията като професионално умение за общуване ;“

9:00 ч. – 11:00 ч. – Семинарни занятия;
11:30 ч. – 13:00 ч. – Семинарни занятия;
14:00 ч. – 16:00 ч. – Дискусия. Обратна връзка;