|

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

26 юни 2024
09:00-11:00
Зала 1

Семинарни занятия – Доц. д-р Галина Терзиева

„Методична организация за планиране на здравните грижи – сестрински процес; Същност, оценка на грижите. Комуникация и общуване; комуникативни умения.„