Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

11 юли 2023
09:00-11:00
Зала Дамасцена 1

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

„Прилагане на стандартите за качество на общодостъпни и специализирани социални услуги.“