|

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

Семинарни занятия – Диана Петрова, Христина Пантева

„Организиране на дейностите по предоставяне на социални услуги до приемането на национална карта.“