Анита Сарафска

Главен експерт в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“ в Община Перник.

Анита Сарафска

Главен експерт в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“ в Община Перник.

Biography

All sessions by Анита Сарафска

Семинарни занятия – Анита Сарафска

23 апр. 2024
09:00-11:00
Зала Кино салон