д-р Минчо Николов

д-р Минчо Николов

Biography

Минчо Николов е докт. по психология към СУ „Св. Кл. Охридски“.

С консултативни, терапевтични и обучителини дейности се занимава от 2009 г. Професионалните му интереси са в областта на, индивидуалната, социалната, организационната, педагогическата и трудовата психология.

Форми на консултиране:

Индивидуално психологическо консултиране;
Семейно консултиране;
Детско психологическо консултиране;
Организационно консултиране;
Психосоциална подкрепа на педагогически специалисти.
Г-н Николов е провел и множество обучения, тренинги и тиймбилдингови форми в стопански и нестопански организации, образователни, общински и областни институции.

Основните сфери на обучение са свързани с преодоляването на професионалния стрес, ефективното управление на емоционалната и социлна интелигентност, кариерното ориентиране и развитие, успешното самопрезентиране и формирането на „soft skills“ (меки умения).

Обучител по теми свързани и с вербалната, и невербална комуникация, работа в екип, фактори и мотивационни модели.

All sessions by д-р Минчо Николов