д-р Христо Банов

Главен асистент по трудово право и обществено осигуряване в Института за държавата и правото при БАН.

д-р Христо Банов

Главен асистент по трудово право и обществено осигуряване в Института за държавата и правото при БАН.

Biography

All sessions by д-р Христо Банов