Росица Димитрова

Росица Димитрова

Biography

Росица Димитрова е двигателят на социалните услуги във Велико Търново и с право е считана за един от най-добрите специалисти в сферата на социалната подкрепа в цяла България. Вече 15 години тя оглавява общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване”. Над 30-годишния си професионален опит и път Росица Димитрова посвещава на грижата за хора в неравностойно положение. Като експерт, активно участва в подготовката на редица стратегически документи в социалната сфера и работи по промените на законодателството в тази област.

Завършила е Медицински институт – В. Търново, специалност „Медицински фелдшер“, и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – магистратура „Социални дейности“.

All sessions by Росица Димитрова