Доц. д-р Харалан Александров

Доц. д-р Харалан Александров

Biography

Роден е на 21 март 1967 г. в София, в семейството на акад. Александър Александров. Завършва славянска филология в Софийски университет, като дипломната му работа е върху междуетническите връзки в районите със смесено население в България. От 1991 до 1996 г. следва в НБУ, като преминава курсове на обучение по социална дейност и педагогическа психология към Департамента по поведенчески науки. През 2003 г. получава докторска степен по антропология към Института за фолклор при БАН с дисертация на тема „Фолклорният текст в контекста на социалната промяна“.

Между 1994 и 1999 г. специализира и в различни университети в Канада, Словакия, Великобритания, Унгария и Русия. Работи върху докторска дисертация на тема „Identity, continuity and change: the dynamics of reconstructing the organizational culture of an education institution“ към Университета на Западна Англия в Бристол, Великобритания.

Доцент в НБУ от 2014 г.

Член е на Института за взаимоотношения между хората и на настоятелството на Институт „Отворено общество“ – София.

През 2021 г. влиза в инициативния комитет, който издига Анастас Герджиков за президент на България.